ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

หน้าหลัก

หน้าหลัก

previous arrow
next arrow

เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า

บริจาคทุนการศึกษา กองทุนมอดินแดง

อัพเดตข้อมูลศิษย์เก่า

โครงการ/กิจกรรม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท “ทุนดุสิต-ปริศนา โคตรวงษา ปีที่ 24 และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุสิต โคตรวงษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ / วิทยาลัย ประจำปี 2566

Contact Us

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0-4320-2525
08-8574-9091