หน้าหลัก

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น | ศิษย์เก่าเกียรติยศ
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ

บริจาคศิษย์เก่า

โครงการ "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท"
โครงการ "ทอฝันในวันเกิด"
โครงการ "พี่น้องสู้ COVID"

แจ้งข้อมูลศิษย์เก่า

ร่วมแจ้งข้อมูล / อัพเดตข้อมูล
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ

Contact Us