โครงการทอฝันในวันเกิด

โครงการทอฝันในวันเกิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2525 มือถือ 08-8574-9091
Line id ::  kkualumni
Facebook :: FB//AlumniRelationsKKU
mail :: kkuoaa@gmail.com