สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ค้นหาความจริง เจาะลึกเรื่อง กัญชา"

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ค้นหาความจริง เจาะลึกเรื่อง กัญชา” โดย ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.