งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ

สุดภาคภูมิใจ กับงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ 2562

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ เมื่อคืนวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โอกาสนี้ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

          นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศที่ได้รับรางวัลทุกท่าน พร้อมเล่าถึงความดีงาม ความรู้ความสามารถ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวมอดินแดงเป็นอย่างยิ่ง

          รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สร้างชื่อเสียง สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เก่ารุ่นต่อ ๆ ไป ได้สร้างคุณประโยชน์เหมือนที่ทุกท่านทำเป็นตัวอย่าง”

          ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (มข.2) ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เห็นถึงสิ่งที่ผมได้ทำเพื่อสังคม จนทำให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถึงตอนนี้ผมอายุ 72 แล้ว แต่นับจากนี้ไปถึง 80 ปี ผมก็ยังจะทำเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สูงอายุให้มองถึงตัวเองว่า อายุไม่สำคัญอีกต่อไป คุณสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปได้อีกนาน”

          ด้าน รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รุ่น 18 ได้กล่าวถึงความรู้สึกถึงความในใจตอนหนึ่งว่า “ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชื่อสถาบันของเราได้เป็นอันดับต้น ๆ ที่อยู่ในรางวัลอันทรงเกียรติในหลาย ๆ สถาบัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นรางวัลที่สถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้มอบเกียรติให้ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยผมจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีครูที่ดี ที่สั่งสอนผมมา ครอบครัวที่ดี กัลยาณมิตรที่ดี ทำให้ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมแค่ขอเป็นศิษย์เก่า มข. คนหนึ่ง ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน”

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดร.เดชา ศิริภัทร มข. รุ่น 2 คณะเกษตรศาสตร์
  2. รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562 ด้านต่าง ๆ
  2.1 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม มข. รุ่น 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2.2 ด้านวิชาชีพ ได้แก่ ดร.กฤษดา แสวงดี มข. รุ่น 16 คณะพยาบาลศาสตร์
  2.3 ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ มข. รุ่นที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์
  2.4 ด้านวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ มข. รุ่น 18 คณะสาธารณสุขศาสตร์
  2.5 ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง มข. รุ่นที่ 20 คณะเทคนิคการแพทย์
  2.6 ด้านวิจัย ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ มข. รุ่น 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook//ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.
ภาพ/ข่าว :: นายปรีดี ศรีตระกูล