พี่น้องสู้COVID

Previous
Next

พี่น้องสู้ COVID-19

ถึง พี่น้องชาวมอดินแดง ที่รักทุกท่าน
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดค้างอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกว่า 700 คน จากนักศึกษาทั้งหมดกว่า 40,000 คน นักศึกษาเหล่านี้ หลายคนมีความจำเป็นต้องหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของทางบ้าน แต่เนื่องจากผู้ประกอบการปิดกิจการ ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่ได้ทำงานและไม่มีรายได้ จึงได้รับผลกระทบอย่างไม่ทันตั้งตัว
        ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “พี่น้องสู้โควิด-19” เพื่อระดมทุนทรัพย์จัดอาหารช่วยเหลือนักศึกษา วันละ 1 มื้อ รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้จ่ายประมาณ 60,000 – 80,000 บาท ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จากวันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือจนกว่าเงินจะหมด โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง อันเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้ในระยะต่อไปทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เตรียมแผนการ มาตรการเยียวยา รวมทั้งงบประมาณ ไว้รองรับอยู่แล้ว
        จึงขอส่งข่าวมายังพี่น้องชาวมอดินแดงเลือดสีอิฐ ที่รักทุกท่าน ได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 438-1-24801-8
        ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมแบ่งปัน ร่วมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ นักศึกษาของพวกเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

ขอคารวะจากใจ

นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 เมษายน 256

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาค
สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 438-1-24801-8
หากทำรายการแล้วสามารถแจ้งรายละเอียดได้ทาง Line id ::  kkualumni
* สามารถออกใบเสร็จในนามสมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แต่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202356 
Line id ::  kkualumni
Facebook :: FB//AlumniRelationsKKU