“รวมพล คน KKU” @ชัยภูมิ

“รวมพล คน KKU” @ชัยภูมิ

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จัดงาน “รวมพล คน KKU” ณ ร้านสุดซอย จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกว่า 100 คน โอกาสนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของการดำเนินงานสมาคมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันให้ศิษย์เก่าได้รับฟัง ซึ่งในครั้งนี้ยังมีการแต่งตั้งประธานชมรมคนใหม่ ได้แก่ นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25 คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน มีการจับสลากรับของรางวัล พร้อมด้วยแนะนำสมาชิกที่มาร่วมงาน

  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมศิษย์เก่า ฯ และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เดินทางไปพบปะหารือกับทางคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มข. จ.ชัยภูมิ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พร้อมทั้งหาแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์และกระตุ้นทางชมรมฯ ให้เกิดการจัดกิจจกรรมเกิดขึ้น หลังจากการพบปะในวันนั้น ทางชมรมศิษย์เก่า มข. จ.ชัยภูมิ ได้มีการพูดคุยกันภายในสมาชิกชมรมฯ และได้ก่อให้เกิดการจัดงาน “รวมพล คน KKU” ในครั้งนี้ขึ้น นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเห็นถึงการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.