ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น