ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

รับสมัครนักศึกษา มข. กิจกรรม “โสเหล่เสวลา นำพาการเรียนรู้ สินไซสองฝั่งโขง”

รับสมัครนักศึกษา มข. กิจกรรม “โสเหล่เสวลา นำพาการเรียนรู้ สินไซสองฝั่งโขง”

รับสมัครนักศึกษา มข. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผ่านวรรณกรรม การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม และกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะเบาใจ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาพิเศษ โดย กวีซีไรท์และภาคีเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โฮงสินไซ สมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/XiAnunXEcjBoAacU8 รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 30 คน เท่านั้น

ปกข่าว เวป – 1