ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เปิดตัวหนังสือครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น – รัฐบาลนิวซีแลนด์

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เปิดตัวหนังสือครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น – รัฐบาลนิวซีแลนด์

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เปิดตัวหนังสือครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น – รัฐบาลนิวซีแลนด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมศิษย์เก่านิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เตรียมจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ 60 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ รัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีการเปิดตัวหนังสือ Diamond Jubilee KKU – New Zealand Long Lasting Relationships หนังสือที่ร้อยเรียงเรื่องราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรัฐบาลนิวซีแลนด์ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เป็นหนังสือที่ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึงประสบการณ์และมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรัฐบาลนิวซีแลนด์จนทำให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภาคอีสาน และประเทศในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขงจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

โดยชมรมศิษย์เก่านิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กำหนดจัดพิธีเปิดตัวหนังสือ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง: Mekong Institute  โดยมีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมสำคัญในการย้อนรอยและเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรัฐบาลนิวซีแลนด์ ผ่านเรื่องราวในหนังสือ Diamond Jubilee KKU – New Zealand Long Lasting Relationships