ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ร่วมประชุมหารือ เตรียมจัดงานสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 12

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ร่วมประชุมหารือ เตรียมจัดงานสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 12

22 มีนาคม 2567 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ร่วมประชุมหารือ เตรียมจัดงานสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 12 โดยมีผู้แทนจาก 6 คณะ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์ในช่วงปลายปี 2567 ส่วนรายละเอียดนั้น คณะทำงานขออุบไว้ก่อน !!!!!