ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

อัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดง ร่วมงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

อัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดง ร่วมงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

อัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดง ร่วมงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

     เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อัญเชิญผงธูปจากกระถางธูปเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อร่วมงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำปี 2563 ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ริมบึงแก่นนคร โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า จัดขบวนมาอัญเชิญ ณ ศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ในปีนี้ไม่มีการจัดงานสมโภชได้ตามปกติ จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการไหว้ บูชาส้มมลคล และสิ่งของมงคล ตามขนบธรรมเนียมประเพณีจีนที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตลอดทุกปีเท่านั้น โดยงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า จัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน นี้

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น